מה כולל הקורס?

מכללת חישובית הינה מרכז הלימודים מהוותיקים  באיזור ירושלים, מרכז המכשיר תלמידים למקצועות מגוונים בעולם העבודה. המכללה מתמחה בהקניית מקצועות פרקטיים, אשר הביקוש להם קבוע ולעוסקים בהם תהיה את האפשרות למצוא עבודה ולהתקדם במקצוע.

אודות הקורס:

תפקידו/ה של מנהל/ת החשבונות נוגע בכל חלק וחלק של פעילות חברות ועסקים. הפעילות הכספית והמעקב אחריה, הם אלו המאפשרים לעסק להמשיך לייצר, למכור וכמובן לפרנס עשרות עובדים וספקים.
מטרת הקורס הינה להוציא מנהלי חשבונות מקצועיים, אשר קיבלו את הידע, ההכשרה והכלים המקצועיים לשמש כמנהלי חשבונות מוכרים מטעם משרד התמ”ת. מקצוע הנהלת החשבונות מאפשר לעוסקים בו התקדמות מקצועית תוך כדי האפשרות להתקדם לרמותה גבוהות יותר בתחום , דבר אשר יוביל בהכרח לתגמול רב יותר ולשיפור בתנאי השכר

במסגרת הקורס, אנו נקנה לך הכשרה הכוללת את כל מה שצריך כדי לעמוד בהצלחה בבחינות ולהתחיל לעבוד.

דרישות קורס הנהלת חשבונות:

  • נוכחות ב-85% מהמפגשים.
  • עמידה במטלות, בעבודות ובבחינות גמר

מרצים:

צוות מרצים מקצועיים ומוסמכים, בעלי ניסיון עשיר בהוראה ומומחים מהתחום.

פרק א' חשבונאות פיננסית

א. מבוא להנהלת חשבונות
ב. התהליך החשבונאי השוטף
ג. מס ערך מוסף
ד. קניות ומכירות טובין
ה. משכורות, נלוות וניכויים
ו. מלאי
ז. כללים ועקרונות חשבונאים מקובלים
ח. תיאום חשבונות תוצאתיים ומאזניים – השלמת התהליך החשבונאי
ט. חייבים, פקדונות לזמן קצר, קופה וקופה קטנה
י. רכוש קבוע
יא. רכוש מופשט והוצאות נדחות

יב. התחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך, הון ועודפים
יג. עריכת דוחות כספיים והצגתם בהתאם לעקרונות –חשבונאיים המקובלים
יד. שותפויות
טו. עסקה משותפת
טז. משגור
יז. עסקות במט”ח וטיפול בהפרשי שער
יח. חשבונות המפעל התעשייתי
יט. מוסדות ללא כוונת רווח
כ. רשויות מקומיות
כא. קבלנים
כב. שיטות פחת ומכירת רכוש קבוע
כג. התקינה החשבונאית

פרק ב' תורת המסחר והמשק

א. סוגי התאגדויות
ב. מושגי יסוד בכלכלה – ידיעה כללית
ג. מושגי יסוד בבנקאות וביטוח
ד. שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי
ה. מערכת המיסים בישראל – ידיעה כללית

פרק ג' חישובים מסחריים

א. חישובי רווח והפסד
ב. חישובי הנחות
ג. חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער
ד. יחס ופרופורציה, טורים סדרות חשבונאיים והנדסיים
ה. ניכיון שטרות ושיקים מעותדים (דחויים)

פרק ד' חשבונאות מעשית ממוחשבת (בסיסי)

א. חשבונאות מעשית ממוחשבת